Νύχτες
Ελληνικά Νησιά
port

Λαύριο, Ελλάδα

place

  • Λαύριο , Ελλάδα
  • Μύκονος , Ελλάδα
  • Κουσάντασι, (Έφεσος) , Τουρκία
  • Πάτμος , Ελλάδα
  • Ηράκλειο , Ελλάδα
  • Σαντορίνη , Ελλάδα
  • Λαύριο , Ελλάδα

Ημερομηνίες Αναχωρήσεων - 

Επιλέξτε ημερομηνία αναχώρησης για να δείτε τις τιμές

2023
31 ΜΑΡ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 299
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 389
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2023
07 ΑΠΡ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 299
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 389
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2023
14 ΑΠΡ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2023
21 ΑΠΡ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2023
28 ΑΠΡ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 539
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2023
05 ΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2023
12 ΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 539
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2023
19 ΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 539
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2023
26 ΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,219
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 979
2023
02 ΙΟΥΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 539
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2023
09 ΙΟΥΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,219
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 979
2023
16 ΙΟΥΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,079
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 979
2023
23 ΙΟΥΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,219
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 979
2023
30 ΙΟΥΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,219
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 979
2023
07 ΙΟΥΛ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2023
14 ΙΟΥΛ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2023
21 ΙΟΥΛ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2023
28 ΙΟΥΛ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2023
04 ΑΥΓ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2023
11 ΑΥΓ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 539
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2023
18 ΑΥΓ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 539
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2023
25 ΑΥΓ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2023
01 ΣΕΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 539
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2023
08 ΣΕΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 539
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,219
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 979
2023
15 ΣΕΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 499
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,219
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 979
2023
29 ΣΕΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 499
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 579
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,159
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 1,070
2023
20 ΟΚΤ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 729
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,219
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 979
2023
27 ΟΚΤ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 299
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 389
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
05 ΑΠΡ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 299
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 389
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
12 ΑΠΡ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 299
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 389
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
19 ΑΠΡ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 299
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 389
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
26 ΑΠΡ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 299
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 389
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
03 ΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 299
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 389
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
10 ΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 299
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 389
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
17 ΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
24 ΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
31 ΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
07 ΙΟΥΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2024
14 ΙΟΥΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2024
21 ΙΟΥΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2024
28 ΙΟΥΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2024
05 ΙΟΥΛ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 539
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
12 ΙΟΥΛ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 539
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
19 ΙΟΥΛ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 539
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
26 ΙΟΥΛ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 539
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
02 ΑΥΓ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
09 ΑΥΓ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
16 ΑΥΓ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
23 ΑΥΓ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
30 ΑΥΓ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 399
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 469
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
06 ΣΕΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2024
13 ΣΕΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2024
20 ΣΕΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2024
27 ΣΕΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2024
04 ΟΚΤ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2024
11 ΟΚΤ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 589
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 669
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 1,099
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 879
2024
18 ΟΚΤ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 539
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689
2024
25 ΟΚΤ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 459
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 539
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 859
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 689