Νύχτες
Μεσόγειος
port

Πειραιάς, Ελλάδα

ship

Norwegian Jade

place

  • Πειραιάς , Ελλάδα
  • Ρόδος , Ελλάδα
  • Μπόντρουμ , Τουρκία
  • Μύκονος , Ελλάδα
  • Πάρος , Ελλάδα
  • Ηράκλειο , Ελλάδα
  • Σαντορίνη , Ελλάδα
  • Πειραιάς , Ελλάδα

Ημερομηνίες Αναχωρήσεων - 

Επιλέξτε ημερομηνία αναχώρησης για να δείτε τις τιμές

2023
21 ΜΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 1,477
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 1,822
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 2,622
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 3,552
2023
11 ΙΟΥΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 2,184
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 2,379
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 3,104
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 3,709
2023
02 ΙΟΥΛ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 2,404
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 2,474
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 3,699
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 4,404
2023
23 ΙΟΥΛ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 2,294
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 2,354
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 3,569
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 4,419
2023
03 ΣΕΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 1,847
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 2,002
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 3,152
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 3,467
2023
24 ΣΕΠ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 1,732
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 1,787
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 2,802
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 3,467
2023
15 ΟΚΤ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 1,697
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
από 2,292
ΜΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ
από 3,617
ΣΟΥΙΤΕΣ
από 3,467